Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 18 november 2013 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 12.Verzoekschriften
 13.Ingekomen stukken
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Programma "Erasmus voor iedereen" ***I (debat)
 16.Programma Creatief Europa ***I (debat)
 17.Connecting Europe Facility ***I - Trans-Europees vervoersnet ***I (debat)
 18.Programma "Europa voor de burger" *** (debat)
 19.Overeenkomst inzake overheidsopdrachten *** (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (173 kb) Presentielijst (57 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (27 kb) 
 
Notulen (152 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (52 kb) 
 
Notulen (233 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (262 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid