Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 18 listopada 2013 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Oficjalne powitanie
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 12.Petycje
 13.Składanie dokumentów
 14.Porządek obrad
 15.Program Erasmus dla wszystkich ***I (debata)
 16.Program „Kreatywna Europa” ***I (debata)
 17.Instrument „Łącząc Europę” ***I - Transeuropejska sieć transportowa ***I (debata)
 18.Program „Europa dla obywateli” *** (debata)
 19.Porozumienie w sprawie zamówień rządowych *** (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (173 kb) Lista obecności (57 kb) Wyniki głosowań imiennych (27 kb) 
 
Protokół (184 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowań imiennych (47 kb) 
 
Protokół (241 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowań imiennych (341 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności