Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 18. novembra 2013 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 7.Zloženie výborov a delegácií
 8.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 12.Petície
 13.Predloženie dokumentov
 14.Program práce
 15.Program Erasmus pre všetkých ***I (rozprava)
 16.Program Tvorivá Európa ***I (rozprava)
 17.Nástroj na prepojenie Európy ***I - Transeurópska dopravná sieť ***I (rozprava)
 18.Program Európa pre občanov *** (rozprava)
 19.Dohoda o vládnom obstarávaní *** (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (173 kb) Prezenčná listina (57 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (27 kb) 
 
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (53 kb) 
 
Zápisnica (233 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (331 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia