Indiċi 
Minuti
PDF 240kWORD 182k
It-Tnejn, 18 ta' Novembru 2013 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Merħba
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 12.Petizzjonijiet
 13.Dokumenti mressqa
 14.Ordni tal-ħidma
 15.Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" ***I (dibattitu)
 16.Programm "Ewropa Kreattiva" ***I (dibattitu)
 17.Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I - Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew ***I (dibattitu)
 18.Il-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" *** (dibattitu)
 19.Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku *** (dibattitu)
 20.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni drammatika li għadha qed tirrenja fil-Filippini wara li għadda t-tifun Haiyan. Huwa fakkar li l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tipprovdi għajnuna umanitarja għall-persuni milqutin u għar-rikostruzzjoni tar-reġjun. Hu għadda s-solidarjetà tal-Parlament lill-vittmi tal-katastrofi.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


3. Merħba

Il-President jagħti merħba lil 150 student minn 33 pajjiż li qed jipparteċipaw fil-programm EuronestScola, u li jinsabu fil-gallarija.

°
° ° °

Intervent ta': Davor Ivo Stier, biex ifakkar fit-22 anniversarju mill-vjolenza li saret f'Vukovar.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Ġermaniżi kkomunikaw l-elezzjoni ta' Gabriele Stauner, biex tissostitwixxi lil Anja Weisgerber b'seħħ mit-30 ta' Ottubru 2013, u Hiltrud Breyer, biex tissostitwixxi lil Franziska Katharina Brantner b'seħħ mill-31 ta' Ottubru 2013.

Bi qbil mal-Artikolu7(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 li jikkonċerna l-elezzjoni tal-Membri għall-Parlament Ewropew b'suffraġju dirett universali, u mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni ta' Gabriele Stauner u Hiltrud Breyer b'seħħ mit-30 u l-31 ta' Ottubru 2013 rispettivament.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Gabriele Stauner u Hiltrud Breyer jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


6. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet kompetenti Pollakki bagħtu lill-President talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Tadeusz Cymański.

It-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri l-Kumitat JURI, skont l-Artikolu 6(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE u EFD:

Kumitat EMPL: Gabriele Stauner

Kumitat PETI: Rolandas Paksas minflok Jaroslav Paška.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


8. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat kompetenti ressaq il-corrigendum li ġej ta' test approvat mill-Parlament Ewropew:

- Corrigendum P7_TA-PROV(2013)0370(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-12 ta' Settembru 2013 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa - P7_TA-PROV(2013)0370 (COM(2011)0290 – C7-0135/2011 – 2011/0138(COD)).

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies approvat sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

Il-corrigendum hu disponibbli fuq is-sit Séance en direct għall-perjodu kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika demografika Ewropea (00088/2013/LEX - C7-0407/2013 - 2011/0440(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1013/2006 u d-Direttiva 2009/16/KE (00059/2013/LEX - C7-0406/2013 - 2012/0055(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil imħaddma bl-enerġija, u ta’ ċelluli buttuna li fihom kontenut baxx ta’ merkurju, u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/603/KE (00055/2013/LEX - C7-0405/2013 - 2012/0066(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali u r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern ("ir-Regolament tal-IMI") (00057/2013/LEX - C7-0404/2013 - 2011/0435(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti responsabbiltajiet tal-Istat tal-bandiera għall-konformità mal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu 2006 u l-infurzar tagħha (00043/2013/LEX - C7-0403/2013 - 2012/0065(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dgħajjes li jintużaw għar-rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali u li tħassar id-Direttiva 94/25/KE (00041/2013/LEX - C7-0402/2013 - 2011/0197(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 111/2005 li jistabbilixxi regoli għall-monitoraġġ ta' kummerċ fil-prekursuri ta' drogi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi (00071/2013/LEX - C7-0401/2013 - 2012/0250(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 fir-rigward tal-kwoti tariffarji għall-inbid (00092/2013/LEX - C7-0400/2013 - 2013/0099(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 273/2004 dwar prekursuri tad-droga (00061/2013/LEX - C7-0399/2013 - 2012/0261(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (00064/2013/LEX - C7-0398/2013 - 2012/0337(COD)).


10. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000110/2013) imressqa minn Paul Rübig, f'isem il-Kumitat ITRE, lill-Kummissjoni: Pjan ta' Azzjoni dwar l-Intraprenditorija 2020 - Tkebbis mill-ġdid tal-ispirtu tal-intraprendenza fl-Ewropa (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013);

- (O-000122/2013) imressqa minn Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar 'it-Tisħiħ tad-dimensjoni Soċjali tal Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM)' (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013).


11. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Popolari taċ-Ċina skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) tal-1994 fir-rigward tal-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija matul l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea;

- Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-ftehim ta’ sħubija fis-settur tas-sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Gaboniża.


12. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 14 ta' Novembru 2013

Juan Javier Rodríguez Menéndez (2 firem) (Nru 1384/2013); Lola Calderón Hernández (Nru 1385/2013); Timo Ackermann (Nru 1386/2013); Ildiko Bădescu (Nru 1387/2013); María Rosario San Román Herranz (Nru 1388/2013); Irene Lacerenza (Nru 1389/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1390/2013); Dieter Morczinczyk (Nru 1391/2013); Roland Trinkhaus (Nru 1392/2013); María Iruña Urruticoechea Ríos (Nru 1393/2013); Augustin Deaconu (Nru 1394/2013); Viorel Rusu (Nru 1395/2013); Carmen María Sánchez Mateu (Nru 1396/2013); Aneta Tymon (Nru 1397/2013); Anne Tvede-Jensen (Nru 1398/2013); Angel Martín Jaén (Nru 1399/2013); Sofía Patiño Fontán (Nru 1400/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1401/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1402/2013); Juan Antonio Criado Maldonado (Nru 1403/2013); Vasile Săraci (Nru 1404/2013); Luis Cabrera Trujillo (Nru 1405/2013); Alin Ovidiu Preda (Nru 1406/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1407/2013); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1408/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1409/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1410/2013); Francesc Bars Cortina (Nru 1411/2013); Lazăr Adrian Vasile (Nru 1412/2013); María Josefa Blanco Ternero (Nru 1413/2013); Carlos Hernández Espinosa (Nru 1414/2013); Josefa Redondo Solís (4 firem) (Nru 1415/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1416/2013); Celia Rodríguez Sobrino (Nru 1417/2013); Juan Emilio Durán Barquilla (Nru 1418/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1419/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1420/2013); Manuel Jiménez Pacheco (Federación Coordinadora de la Zona Sur "Existe" de Jerez de la Frontera) (Nru 1421/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1422/2013); Ildiko Bădescu (Nru 1423/2013); Víctor López Hernando (Nru 1424/2013); Serena Llull Matemalas (Nru 1425/2013); Gabriel Cristian Mihai (Nru 1426/2013); Helena Nandin de Carvalho (Nru 1427/2013); Emil Lăpădat (Nru 1428/2013); Francisco Lueiro García (Nru 1429/2013); Daniela-Doriana Jahn-Radu (Nru 1430/2013); Mary Carmen Sánchez Bolaños (Nru 1431/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1432/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1433/2013); Dobrescu Ion (Nru 1434/2013); Edith-Alexandra Brojba (Nru 1435/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1436/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1437/2013); João Ferreira (Nru 1438/2013); Santiago Carlos Barroso Ruiz (Nru 1439/2013); Sandu Ionuț Motran (Nru 1440/2013); Enrique Sánchez Tárrago (Nru 1441/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1442/2013); Roberto Costa (Nru 1443/2013); Bartomeu Baqué Muntané (Nru 1444/2013); María Montserrat Ruiz de Almirón Bartolomé (Nru 1445/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1446/2013); Ioannis Grigoriadis (Nru 1447/2013); Florian Strat (Nru 1448/2013); Gabriel Cristian Mihai (Nru 1449/2013); Agustín Herrera Romero (Nru 1450/2013); Celia Andrés Ferrer (Nru 1451/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1452/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1453/2013); Marion Nestorov (Nru 1454/2013); Bernhard Resch (Nru 1455/2013); Bhatia Sudhir (Nru 1456/2013); (isem kunfidenzjali) (5 firem) (Nru 1457/2013); Horst G. Ansorge (Nru 1458/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1459/2013); Dana Mihai (Nru 1460/2013); Francisco Perales Corrales (Nru 1461/2013); Yalcin Yilmaz (Nru 1462/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1463/2013); (isem kunfidenzjali) (18-il firma) (Nru 1464/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1465/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1466/2013); Sandra Fajardo Wetzel (Nru 1467/2013); Cristian Secară (Nru 1468/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1469/2013); Daniela Mariana Popa (Nru 1470/2013); Jorge Díaz Muñoz (Nru 1471/2013); Corina Novaconi (Nru 1472/2013); Siegmund Josef Richter (Nru 1473/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1474/2013); Alfonso Pérez Puerto (Nru 1475/2013); Carmelo Cánovas Bernabé (Nru 1476/2013); Lázaro del Amor Castaño (Nru 1477/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1478/2013); Marioara Mioara Dumitrescu (Nru 1479/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1480/2013); Piet Holtrop (Nru 1481/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1482/2013); Nicodim Eugen Lupea (Nru 1483/2013); Argelio Rosabal Sotomayor (Nru 1484/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1485/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1486/2013); José Gregorio Hernández Sánchez (Nru 1487/2013); Barchiesi Andrea (5 firem) (Nru 1488/2013); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1489/2013); Juan Carlos Alonso García (Nru 1490/2013); Corina Coman (Nru 1491/2013); Isaac Ibáñez García (Nru 1492/2013); Ildiko Bădescu (Nru 1493/2013); José Carlos Hueso Granados (Nru 1494/2013); Camelia Fusar (Nru 1495/2013); Mara Zabala Polla (Nru 1496/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1497/2013); Adriana Vanache (Nru 1498/2013); Gabriela Luoana Leonida Ciochina (Nru 1499/2013); Pablo Lorente Zapatería (Nru 1500/2013); Augustin Constantinescu (Nru 1501/2013); Günter Dillikrath (Nru 1502/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1503/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1504/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1505/2013); Elena Roa Charro (Nru 1506/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1507/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1508/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1509/2013); Juan Gómez (Nru 1510/2013); Hindealberto Durán Rojas (Nru 1511/2013); Ángel Rico Escribano (Nru 1512/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1513/2013); Gheorghe Trifan (Nru 1514/2013); Francisco Tordesillas Fernández (Nru 1515/2013); Gheorghe Filote (Nru 1516/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1517/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1518/2013); Ruiz Melgarejo (Nru 1519/2013); Fernando Alberto García Vieites (Nru 1520/2013); José Iglesias Gargallo (Nru 1521/2013); Nicolae Andrei Goaima (Nru 1522/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1523/2013); Javier Anarte Fernández (Nru 1524/2013); Miguel Ángel Esteban Cánovas (Nru 1525/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1526/2013); Luis María Taboada González (Nru 1527/2013); Julia Alonso García (Nru 1528/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1529/2013); Paul Guzu (Nru 1530/2013); Karin Aubin (Nru 1531/2013); Enrique Antonio Fernández (Nru 1532/2013); Miguel Ramírez Exojo (Nru 1533/2013); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1534/2013); Szentkiráalyi Ilka (Nru 1535/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1536/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1537/2013); Maximilian Fuchs (Nru 1538/2013); Janusz Miler (Nru 1539/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1540/2013); Jan Girke (Nru 1541/2013); María del Mar Rodríguez Cabrera (Nru 1542/2013); Sven Laudan (Nru 1543/2013); Maria Grazia Lello (Nru 1544/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1545/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1546/2013); Laila Egensberg (Nru 1547/2013); Petar Velikov (Nru 1548/2013); Gilda Carballo (Nru 1549/2013); Antoni Petru (Liga Dreptătii Împotriva Corupției și Abuzurilor din România) (Nru 1550/2013); Eugene Sapiano (Nru 1551/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1552/2013); Diana Patricia Giraldo Tejada (Nru 1553/2013); Mattia Davide della Rocca (Nru 1554/2013); Mario Pozo Pearce (Nru 1555/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1556/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1557/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1558/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1559/2013); Duncan Anderson (Nru 1560/2013); Breda Maguire (162 firma) (Nru 1561/2013); Francesco Cascone (Nru 1562/2013); Daniele Annibale (Nru 1563/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1564/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1565/2013); Jeanine Zanetti (Nru 1566/2013); Luisa Pesarin (Nru 1567/2013); Gemma Subirana Arno (Nru 1568/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1569/2013); Claudia Tamellini (Nru 1570/2013); Roberto Zamboni (Nru 1571/2013); Giuseppe Esposito (Nru 1572/2013); José Ramón Gil Benito (Nru 1573/2013); Pasquale Calzetta (Nru 1574/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1575/2013); Marco Caruso (Nru 1576/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1577/2013); Domenico Aquino (Nru 1578/2013); Aurelio Rosini (Nru 1579/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1580/2013); Daniele Beucler (Nru 1581/2013); Rene Simmanck (Nru 1582/2013); Carmel Grima (Nru 1583/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1584/2013); Sabine Leifert (Nru 1585/2013); Brice Lepoutre (Nru 1586/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 1587/2013); Flavio Miccono (Nru 1588/2013); Antonella Valerio (Nru 1589/2013).


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE minħabba l-bidla fl-istatus tal-Majott (14220/2013 - C7-0355/2013 - 2013/0189(NLE))

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM, JURI (Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-23ta'Lulju1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja f'konnessjoni mal-aġġustament tal-qligħ ta' intrapriżi assoċjati (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-avjazzoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħħa, minn naħa, u l-Gvern tal-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra (13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

AFET, INTA

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 33/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0094/2013 - C7-0383/2013 - 2013/2269(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 34/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0095/2013 - C7-0384/2013 - 2013/2270(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/71/EURATOM li tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-Sikurezza Nukleari ta’ installazzjonijiet nukleari (COM(2013)0715 - C7-0385/2013 - 2013/0340(NLE))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikolu 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

ENVI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8 għall-baġit ġenerali għall-2013: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Ottubru 2013 (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

DEVE, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, LIBE, REGI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9 għall-baġit ġenerali għall-2013: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Ottubru 2013 (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jiffirmaw, jirratifikaw jew jaċċedu għall-Ftehim ta' Cape Town tal-2012 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' Torremolinos tal-1993 relatat mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd, 1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

PECH

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru1166/2008 dwar stħarriġ ta’ strutturi tal-impriżi agrikoli u stħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikola, rigward il-qafas finanzjarju għall-perjodu 2014-2018 (COM(2013)0757 - C7-0390/2013 - 2013/0367(COD))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 36/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0096/2013 - C7-0391/2013 - 2013/2272(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ biex tnaqqas il-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President informa li se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, ECON, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru525/2013 rigward l-implimentazzjoni teknika tal-Protokoll ta’ Kjoto tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (COM(2013)0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

DEVE, ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward ta’ denunzja standard tal-VAT (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE, JURI

2) mill-kumitati parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/43/KE dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati (COM(2011)0778 - C7-0461/2011 - 2011/0389(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0171/2013)

- ***I Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti speċifiċi rigward l-awditjar statutorju tal-entitajiet ta' interess pubbliku (COM(2011)0779 - C7-0470/2011 - 2011/0359(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0177/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li joħloq Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tad-dejn f'materji ċivili u kummerċjali (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0227/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għan-netwerks tat-telekomunikazzjonijiet trans-Ewropej u li jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1336/97/KE (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissimplifika t-trasferiment tal-vetturi bil-mutur irreġistrati fi Stat Membru ieħor fi ħdan is-Suq Uniku (COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Toine Manders (A7-0278/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għal użu online fis-suq intern (COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew li huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom u r-regoli tad-diżimpenn għal ċerti Stati Membri. (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Oldřich Vlasák (A7-0312/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u li jieħu post ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euraom) Nru 617/2010 (COM(2013)0153 - C7-0075/2013 - 2013/0082(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru [RD] rigward ir-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2014 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 u r-Regolamenti (UE) Nru [DP], (UE) Nru [HZ] u (UE) Nru [OKS unika] fir-rigward tal-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Albert Deß (A7-0326/2013)

- Rapport dwar in-nisa b'diżabilitajiet (2013/2065(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Angelika Werthmann (A7-0329/2013)

- * Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 723/2009 dwar il-qafas ġuridiku Komunitarju applikabbli għal Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta' Riċerka (ERIC) (COM(2012)0682 - C7-0421/2012 - 2012/0321(NLE)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

- Rapport dwar l-Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (2012/2294(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Karin Kadenbach (A7-0333/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprevedi assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0335/2013)

- Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw lill-gvernijiet nazzjonali (2012/2034(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Alain Lamassoure (A7-0336/2013)

- Rapport dwar il-konklużjoni ta' ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

- Rapport dwar il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE - Ir-rilaxx tal-Potenzjal għat-Tkabbir fis-Settur Spazjali (2013/2092(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Angelika Niebler (A7-0338/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li Jemenda l-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern (07917/2013 - C7-0180/2013 - 2013/0086(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta’ kumpaniji elenkati f’borża u miżuri relatati (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD)) - Kumitat JURI - Kumitat FEMM - Rapporteurs: Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f’konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (applikazzjoni EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana materjali tal-bini minn Spanja) (COM(2013)0635 - C7-0269/2013 - 2013/2192(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Andrej Plenković (A7-0341/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar prekursuri tad-droga (12221/2013 - C7-0308/2013 - 2013/0005(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Franck Proust (A7-0342/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta’ Kiribati, min-naħa l-oħra (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

- Rapport dwar il-volontarjat u l-attivitajiet tal-volontarjat fl-Ewropa (2013/2064(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Marco Scurria (A7-0348/2013)

- Rapport dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (2012/2308(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteurs: Gerald Häfner, Ashley Fox (A7-0350/2013)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2009/935/ĠAI fir-rigward tal-lista ta' Stati terzi u organizzazzjonijiet li magħhom il-Europol għandu jikkonkludi ftehimiet (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Philip Claeys (A7-0351/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II) rigward id-dati tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni u d-data tar-revoka ta' ċerti Direttivi (COM(2013)0680 - C7-0315/2013 - 2013/0327(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0352/2013)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-aċċettazzjoni f'isem l-Unjoni Ewropea tal-Emenda għall-Artikoli 25 u 26 tal-Konvenzjoni fuq il-protezzjoni u l-użu ta’ passaġġi tal-ilma transkonfinali u għadajjar internazzjonali (12713/2013 - C7-0304/2013 - 2013/0127(NLE)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Matthias Groote (A7-0356/2013)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (2013/2075(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0357/2013)

- Rapport dwar il-Bażi Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (2013/2125(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A7-0358/2013)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni) (2013/2105(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli għall-pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (Regolament dwar l-OKS Unika) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Michel Dantin (A7-0366/2013)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2013/ tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni (14180/2013 - C7-0350/2013 - 2013/2160(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0367/2013)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea b'konformità mal-punt 26 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba (nixfa u nirien fil-foresti fir-Rumanija u għargħar fil-Ġermanja, l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka) (COM(2013)0692 - C7-0343/2013 - 2013/2255(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0369/2013)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità (COM(2013)0559 - C7-0235/2013 - 2013/2159(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A7-0370/2013)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2013 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni (14871/2013 - C7-0387/2013 - 2013/2227(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0371/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar l-allokazzjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri mill-Fond Soċjali Ewropew (COM(2013)0560 - C7-0244/2013 - 2013/0271(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Jan Olbrycht (A7-0381/2013)

- Rapport dwar l-abbozz konġunt ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja (13176/2013 - C7-0260/2013 - 2013/2145(BUD)) - Kumitat BUDE - Rapporteurs: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà (COM(2013)0647 - C7-0302/2013 - 2013/2223(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

- Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 (11791/2013 - C7-0238/2013 - 2011/0177(APP)) - Kumitat BUDG - Rapporteurs: Ivailo Kalfin, Jean-Luc Dehaene (A7-0389/2013)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2013 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni (14872/2013 - C7-0388/2013 - 2013/2257(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0390/2013)


14. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Novembru 2013 (PE 522.757/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Talba tal-Grupp Verts/ALE biex fl-aġenda tiddaħħal dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-possibilità li jitmexxew in-negozjati għal “Sħubija Trans-Atlantika dwar il-kummerċ u l-investiment”, fid-dawl tal-iskandlu tat-tismigħ min-naħa tal-NSA.

Interventi ta': Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifika t-talba, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li appoġġa t-talba, u Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, kontra t-talba.

Permezz ta' VSI (79 favur, 184 kontra, 10 astensjonijiet), il-Parlament ċaħad it-talba.

It-Tlieta

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

L-Erbgħa

Interventi ta': Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, li talab biex, matul il-votazzjoni dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020, il-votazzjoni dwar l-emendi adottati fil-kumitati ssir qabel dik għat-test tal-Kunsill, Pervenche Berès (President tal-Kumitat EMPL), li assoċjat ruħa mar-rimarki ta' Daniel Cohn-Bendit u talbet li l-emenda tal-Kumitat EMPL titqiegħed għall-votazzjoni, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li appoġġa t-talba ta' Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li appoġġa t-talba ta' Daniel Cohn-Bendit u talab li l-Presidenza fil-Kariga tal-Kunsill tikkonferma, fil-mument tal-votazzjoni, il-ħolqien ta' grupp ta' ħidma ta' livell għoli rigward ir-riżorsi proprji, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, u Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD.

Intervent ta': Alain Lamassoure (President tal-Kumitat BUDG), li kkonferma l-ħolqien ta' grupp ta' ħidma ta' livell għoli rigward ir-riżorsi proprji.

Il-President għamel xi speċifikazzjonijiet għad-deċiżjoni tiegħu dwar l-ordni tal-votazzjoni u r-raġunijiet għaliha.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

Interventi ta': Rui Tavares u Pervenche Berès.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


15. Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi “ERASMUS GĦAL KULĦADD” Il-Programm tal-Unjoni għall-Edukazzjoni, it-Taħriġ, iż-Żgħażagħ u l-Isport [COM(2011)0788 - C7-0436/2011- 2011/0371(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Doris Pack (A7-0405/2012)

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Doris Pack ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Maria Da Graça Carvalho (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Vilija Blinkevičiūtė (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska f'isem il-Grupp PPE, Katarína Neveďalová f'isem il-Grupp S&D, Morten Løkkegaard f'isem il-Grupp ALDE, Malika Benarab-Attou f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD, Ivo Belet, Petra Kammerevert, Marietje Schaake, Helga Trüpel, Ruža Tomašić, John Stuart Agnew, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Mairead McGuinness, Milan Zver, Enrique Guerrero Salom, Slavi Binev, Wim van de Camp, Cătălin Sorin Ivan, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Elena Băsescu, Chrysoula Paliadeli, Roberta Metsola, Silvia Costa, Gabriel Mato Adrover, Davor Ivo Stier u Marco Scurria.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Marusya Lyubcheva, Izaskun Bilbao Barandica, Gerard Batten, Mario Borghezio, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă u Hannu Takkula.

Interventi ta': Marek Henryk Migalski, Mairead McGuinness dwar il-proċedura "catch-the-eye" (Il-President fakkar fid-dispożizzjonijiet fis-seħħ dwar dan is-suġġett), Androulla Vassiliou u Doris Pack.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 19.11.2013.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President


16. Programm "Ewropa Kreattiva" ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva [COM(2011)0785 - C7-0435/2011- 2011/0370(COD)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0011/2013)

Silvia Costa ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Kinga Göncz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Jean-Marie Cavada f'isem il-Grupp PPE, Petra Kammerevert f'isem il-Grupp S&D, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, Martina Michels f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Scurria, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula, Doris Pack u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Zoltán Bagó, Sergio Gaetano Cofferati, Krisztina Morvai, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Olga Sehnalová, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Piotr Borys, Marino Baldini u Andrej Plenković.

Interventi ta': Androulla Vassiliou u Silvia Costa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 19.11.2013.


17. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I - Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa [COM(2011)0665 - C7-0374/2011- 2011/0302(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteurs: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet u Inés Ayala Sender (A7-0021/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew [COM(2011)0650 - C7-0375/2011- 2011/0294(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteurs: Georgios Koumoutsakos u Ismail Ertug (A7-0012/2013)

Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos u Ismail Ertug ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Göran Färm (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Oldřich Vlasák (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Antonio Cancian f'isem il-Grupp PPE, Mario Pirillo f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Michael Cramer f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

Interventi ta': Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Claude Turmes, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Luis de Grandes Pascual, António Fernando Correia de Campos, Phil Bennion, Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Ramon Tremosa i Balcells, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Silvia-Adriana Ţicău u David-Maria Sassoli.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Roberta Angelilli, Spyros Danellis, Pat the Cope Gallagher, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Biljana Borzan, Petru Constantin Luhan, Oleg Valjalo u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Siim Kallas u Adina-Ioana Vălean.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Georgios Koumoutsakos u Ismail Ertug.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 19.11.2013 u punt 8.10 tal- Minuti ta' 19.11.2013.


18. Il-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" *** (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għall-perjodu bejn l-2014 u l-2020 [12557/2013 - C7-0307/2013- 2011/0436(APP)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Hannu Takkula (A7-0424/2012)

Hannu Takkula ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Csaba Sógor (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Gerald Häfner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Santiago Fisas Ayxela f'isem il-Grupp PPE, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Scurria, Inês Cristina Zuber, Sabine Verheyen u Piotr Borys.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Oleg Valjalo, Gerard Batten u Franz Obermayr.

Interventi ta': Siim Kallas u Hannu Takkula.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 19.11.2013.


19. Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku *** (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li Jemenda l-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku mill-Gvern [07917/2013 - C7-0180/2013- 2013/0086(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0339/2013)

Helmut Scholz ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

Intervent ta': Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Filip Kaczmarek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Peter Šťastný f'isem il-Grupp PPE, Josefa Andrés Barea f'isem il-Grupp S&D, u Lara Comi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, João Ferreira u Franz Obermayr.

Interventi ta': Siim Kallas u Helmut Scholz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal- Minuti ta' 19.11.2013.


20. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Biljana Borzan, Rebecca Taylor, Sandrine Bélier, Ruža Tomašić, Georgios Toussas, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin (Il-President ikkummenta dwar l-intervent tal-kelliem), Alajos Mészáros, Silvia-Adriana Ţicău, Alda Sousa, Franz Obermayr, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber, Oreste Rossi, Sylvana Rapti, Cristian Dan Preda, Andrés Perelló Rodríguez, Nadezhda Neynsky, Marino Baldini, Csaba Sógor, Mojca Kleva Kekuš, Czesław Adam Siekierski, Marlene Mizzi, Andrey Kovatchev, Antigoni Papadopoulou, Antolín Sánchez Presedo u Claudiu Ciprian Tănăsescu.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 522.757/OJMA).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.10.

Klaus Welle

Isabelle Durant

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bušić, Bütikofer, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Pakarinen, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza