Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2152(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0337/2013

Debatai :

PV 19/11/2013 - 4
CRE 19/11/2013 - 4

Balsavimas :

PV 19/11/2013 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0456

Protokolas
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d. - Strasbūras

4. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa *** – Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (diskusijos)
CRE

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto [11791/2013 - C7-0238/2013- 2011/0177(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jean-Luc Dehaene ir Ivailo Kalfin (A7-0389/2013)

Pranešimas dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo sudarymo [COM(2011)0403 - C7-0186/2011- 2011/2152(ACI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Rafał Trzaskowski (A7-0337/2013)

Jean-Luc Dehaene ir Ivailo Kalfin pristatė rekomendaciją.

Rafał Trzaskowski pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Vytautas Leškevičius (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Andrey Kovatchev (REGI komiteto nuomonės referentas), Alain Lamassoure PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Alain Lamassoure dėl Daniel Cohn-Bendit kalbos, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Claudio Morganti EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andrew Henry William Brons, Salvador Garriga Polledo, Patrizia Toia, Anne E. Jensen, Helga Trüpel (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą Göran Färm), Lajos Bokros, João Ferreira, Bastiaan Belder, Ewald Stadler, Giovanni La Via, Edit Herczog, George Lyon, Isabelle Durant, Paul Nuttall, Jutta Haug (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, pateiktą João Ferreira), Andrew Duff, François Alfonsi, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Liem Hoang Ngoc, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, José Manuel Fernandes, Frédéric Daerden, Esther de Lange, Inés Ayala Sender, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Liberadzki, Anni Podimata, Elisa Ferreira, Andreas Mölzer ir Monika Hohlmeier (BUDG komiteto nuomonės referentė).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Seán Kelly, Andrej Plenković, Mojca Kleva Kekuš, Jan Olbrycht, Silvia Costa, Angelika Werthmann, Ivana Maletić, Paul Murphy ir Christian Ehler.

Kalbėjo Janusz Lewandowski.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vytautas Leškevičius, Jean-Luc Dehaene ir Ivailo Kalfin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 8.1 punktas ir 8.2 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika