Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/0268(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A7-0250/2012

Dibattiti :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Votazzjonijiet :

PV 20/11/2013 - 8.12
CRE 20/11/2013 - 8.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0483

Minuti
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013 - Strasburgu

12. Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fondi Ewropej ***I - Il-Fond Soċjali Ewropew ***I - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi ***I - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea ***I - Il-Fond ta' Koeżjoni ***I - Raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali ***I (dibattitu)
Rapporti Verbatim

Rapport dwar il-proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Korapporteurs: Lambert van Nistelrooij u Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1081/2006 [COM(2011)0607 - C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 [COM(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond ta' Koeżjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-0325/2011- 2011/0274(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Victor Boştinaru (A7-0270/2013)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali (REKT) fir-rigward taċ-ċarezza, is-simplifikazzjoni u t-titjib għat-twaqqif u l-implimentazzjoni ta' tali gruppi [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru u Danuta Maria Hübner (flok ir-rapporteur) ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Vytautas Leškevičius (President fil-kariga tal-Kunsill), Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) u László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Derek Vaughan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Jutta Steinruck (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Andrea Cozzolino (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Georgios Stavrakakis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Nikolaos Chountis (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Ádám Kósa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Iosif Matula, Cristina Gutiérrez-Cortines (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Mario Pirillo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Patrizia Toia (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Lambert van Nistelrooij, Jaromír Kohlíček (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), María Irigoyen Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Salvatore Caronna (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Malika Benarab-Attou (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Inês Cristina Zuber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Tadeusz Cymański (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid f'isem il-Grupp PPE, Kerstin Westphal f'isem il-Grupp S&D, Ivars Godmanis f'isem il-Grupp ALDE, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Lambert van Nistelrooij, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, Erminia Mazzoni u Wojciech Michał Olejniczak.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Filiz Hakaeva Hyusmenova, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Dimitar Stoyanov, Karima Delli, James Nicholson, Cornelia Ernst, Magdi Cristiano Allam, Dimitar Stoyanov, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Lambert van Nistelrooij, Csaba Őry, Monika Smolková, Ovidiu Ioan Silaghi, François Alfonsi, Peter van Dalen, Gabriele Zimmer, Gerard Batten, Patricia van der Kammen, Marian-Jean Marinescu, Jens Nilsson, Catherine Bearder, Nikos Chrysogelos, Kay Swinburne, Martina Anderson, Nikolaos Salavrakos, Ewald Stadler, Rosa Estaràs Ferragut, Göran Färm, Michael Theurer, Rui Tavares, Oldřich Vlasák, Charalampos Angourakis, Nuno Teixeira, Emer Costello, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Markus Pieper, Tonino Picula, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Francesco De Angelis, Alain Cadec, Luís Paulo Alves, Andrey Kovatchev, Vasilica Viorica Dăncilă, Richard Seeber, Mojca Kleva Kekuš, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri, Sari Essayah, Sylvie Guillaume, Frédéric Daerden, Patrice Tirolien, Alejandro Cercas, Kinga Göncz, Sergio Gutiérrez Prieto u Pervenche Berès.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, Phil Prendergast, Jaroslav Paška u Diane Dodds.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mairead McGuinness, Richard Howitt, Oleg Valjalo, Danuta Jazłowiecka, Silvia Costa, Czesław Adam Siekierski, Karin Kadenbach u Jan Kozłowski.

Interventi ta': László Andor, Johannes Hahn, Vytautas Leškevičius, Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl, Elisabeth Morin-Chartier, Jan Olbrycht, Riikka Pakarinen, Victor Boştinaru u Danuta Maria Hübner.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 20.11.2013, punt 8.12 tal- Minuti ta' 20.11.2013, punt 8.13 tal- Minuti ta' 20.11.2013, punt 8.14 tal- Minuti ta' 20.11.2013, punt 8.15 tal- Minuti ta' 20.11.2013 u punt 8.16 tal- Minuti ta' 20.11.2013.

Avviż legali - Politika tal-privatezza