Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0299(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0340/2013

Indgivne tekster :

A7-0340/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 14
CRE 19/11/2013 - 14

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0488

Protokol
Tirsdag den 19. november 2013 - Strasbourg

14. Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Evelyn Regner og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

Evelyn Regner og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou forelagde betænkningen.

Taler: Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Olle Schmidt (ordfører for udtalelse fra ECON), Marije Cornelissen (ordfører for udtalelse fra EMPL), Antonyia Parvanova (ordfører for udtalelse fra IMCO), Angelika Niebler for PPE-Gruppen, Britta Thomsen for S&D-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, der ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Eva Lichtenberger og Marije Cornelissen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, der også besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Iñaki Irazabalbeitia Fernández og Tadeusz Zwiefka, og Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Mariya Gabriel, Anna Hedh, Cecilia Wikström, Andrea Češková, Tadeusz Zwiefka, Vilija Blinkevičiūtė, Siiri Oviir, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Mojca Kleva Kekuš, Constance Le Grip, Zita Gurmai, Regina Bastos, Marc Tarabella, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sylvie Guillaume, Barbara Matera, Sergio Gaetano Cofferati og Astrid Lulling.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Davor Ivo Stier, Antigoni Papadopoulou, Elena Băsescu, Tonino Picula, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Ruža Tomašić og Nicole Sinclaire.

Talere: Viviane Reding, Evelyn Regner og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Taler: Seán Kelly, om ”catch the eye”-proceduren.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 20.11.2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik