Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 19. listopadu 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** – Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (rozprava)
 5.Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (rozprava)
 6.Prohlášení předsednictví
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 8.Hlasování
  8.1.Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 *** (hlasování)
  8.2.Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení (hlasování)
  8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2013 – Posílení Evropského sociálního fondu (ESF) pro snížení nezaměstnanosti mládeže, chudoby a sociálního vyloučení ve Francii, Itálii a Španělsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR 2a) – navýšení plateb podle okruhů VFR a nedostatek prostředků na platby v rozpočtu na rok 2013 (hlasování)
  8.5.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Program Erasmus pro všechny ***I (hlasování)
  8.7.Program Tvůrčí Evropa ***I (hlasování)
  8.8.Program Evropa pro občany *** (hlasování)
  8.9.Nástroj pro propojení Evropy ***I (hlasování)
  8.10.Transevropská dopravní síť ***I (hlasování)
  8.11.Zemědělská statistika a statistika rybolovu ***I (hlasování)
  8.12.Dohoda o vládních zakázkách *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.13.Ochrana a využívání vodních toků přesahujících hranice státu a mezinárodních jezer *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  8.14.Doplňkový výzkumný program pro projekt ITER (2014–2018) * (hlasování)
  8.15.Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu * (hlasování)
  8.16.Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti * (hlasování)
  8.17.Programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku, Litvě a na Slovensku z provozu * (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I – Evropský sociální fond ***I – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ ***I – Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ ***I – Fond soudržnosti ***I – Evropské seskupení pro územní spolupráci ***I (rozprava)
 13.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 14.Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách ***I (rozprava)
 15.Umístění sídel orgánů Evropské unie (rozprava)
 16.Aktuální stav rozvojového programu z Dohá (rozprava)
 17.Evropské systémy družicové navigace ***I (rozprava)
 18.Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů ***I (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (210 kb) Prezenční listina (63 kb)    Jmenovitá hlasování (2231 kb) 
 
Zápis (211 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (182 kb) Jmenovitá hlasování (1111 kb) 
 
Zápis (252 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (563 kb) Jmenovitá hlasování (2096 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí