Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 19. marraskuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** - Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (keskustelu)
 5.Talousarviomenettely 2014: yhteinen teksti (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 8.Äänestykset
  
8.1.Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020 *** (äänestys)
  
8.2.Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (äänestys)
  
8.3.Lisätalousarvioesitys nro 7/2013 - Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vahvistaminen nuorisotyöttömyyden, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.4.Lisätalousarvioesitys nro 8/2013 (LTE nro 2 a) - maksumäärärahojen lisäykset monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain ja maksumäärärahavaje vuoden 2013 talousarviossa (äänestys)
  
8.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana building materials, Espanja) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.6.Yhteinen Erasmus -ohjelma ***I (äänestys)
  
8.7.Luova Eurooppa -ohjelma ***I (äänestys)
  
8.8.Kansalaisten Eurooppa -ohjelma *** (äänestys)
  
8.9.Verkkojen Eurooppa -väline ***I (äänestys)
  
8.10.Euroopan laajuinen liikenneverkko ***I (äänestys)
  
8.11.Maatalous- ja kalastustilastot ***I (äänestys)
  
8.12.Julkisia hankintoja koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.13.Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelu ja käyttö *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
8.14.ITER-hankkeen lisätutkimusohjelma (2014–2018) * (äänestys)
  
8.15.Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2014–2018) * (äänestys)
  
8.16.Ydinturvallisuuteen liittyvä yhteistyö * (äänestys)
  
8.17.Ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmat Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa * (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännökset ***I - Euroopan sosiaalirahasto ***I - Euroopan aluekehitysrahasto ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoite ***I - Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ***I - Koheesiorahasto ***I - Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä ***I (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 14.Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapaino ***I (keskustelu)
 15.Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (keskustelu)
 16.Dohan kehitysohjelman tilanne (keskustelu)
 17.Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät ***I (keskustelu)
 18.Sijoitustuotteita koskevat avaintietoasiakirjat ***I (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (212 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2231 kb) 
 
Pöytäkirja (151 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (178 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (942 kb) 
 
Pöytäkirja (252 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (536 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2174 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö