Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 19 ta' Novembru 2013 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tressiq ta' dokumenti
 3.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 *** - Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (dibattitu)
 5.Proċedura baġitarja 2014: it-test konġunt (dibattitu)
 6.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 7.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Il-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020 *** (votazzjoni)
  
8.2.Ftehim Interistituzzjonali dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja tajba (votazzjoni)
  
8.3.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7/2013 - It-tisħiħ tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) biex jiġu indirizzati l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-faqar u l-esklużjoni soċjali fi Franza, l-Italja u Spanja (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.4.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 8/2013 (ABE 2a) - tisħiħ ta' pagamenti skont l-intestatura tal-QFP u nuqqas ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2013 (votazzjoni)
  
8.5.Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - Materjal tal-kostruzzjoni - Spanja) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.6.Il-programm "Erasmus għal Kulħadd" ***I (votazzjoni)
  
8.7.Programm "Ewropa Kreattiva" ***I (votazzjoni)
  
8.8.Il-programm "L-Ewropa għaċ-ċittadini" *** (votazzjoni)
  
8.9.Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (votazzjoni)
  
8.10.Netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew ***I (votazzjoni)
  
8.11.L-istatistika agrikola u tas-sajd ***I (votazzjoni)
  
8.12.Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.13.Il-Protezzjoni u l-Użu ta’ Passaġġi tal-Ilma Transkonfinali u Għadajjar Internazzjonali *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.14.Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett ITER (2014-2018) * (votazzjoni)
  
8.15.Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika * (votazzjoni)
  
8.16.Strument għall-kooperazzjoni fil-qasam tas-Sikurezza Nukleari * (votazzjoni)
  
8.17.Programmi ta' għajnuna għad-dekummissjonar ta' impjanti nukleari fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja * (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fondi Ewropej ***I - Il-Fond Soċjali Ewropew ***I - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi ***I - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea ***I - Il-Fond ta' Koeżjoni ***I - Raggruppament Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali ***I (dibattitu)
 13.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża ***I (dibattitu)
 15.Is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni attwali tal-aġenda ta' Doha għall-iżvilupp (dibattitu)
 17.Sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita ***I (dibattitu)
 18.Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta' investiment ***I (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (212 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2231 kb) 
 
Minuti (184 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (190 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (927 kb) 
 
Minuti (264 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (574 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2176 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza