Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk

2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde maximální limity reziduí pro cyromazin, fenpropidin, formetanát, oxamyl a tebukonazol v některých výrobcích nebo na jejich povrchu (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - lhůta: 13/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení odkazujících na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - lhůta: 08/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - lhůta: 12/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - lhůta: 26/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - lhůta: 07/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu), IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - lhůta: 05/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny šestivazného chromu (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - lhůta: 07/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - lhůta: 25/12/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, butralin, chlortoluron, daminozid, isoproturon, pikoxystrobin, pyrimethanil a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - lhůta: 20/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, chlorprofam, esfenvalerát, fludioxonil a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - lhůta: 19/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje litevské jazykové znění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - lhůta: 14/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 601/2012, pokud jde o potenciál globálního oteplování pro skleníkové plyny jiné než CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - lhůta: 31/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE (článek 50 jednacího řádu)

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha III směrnice 2008/57/ES Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o hluk (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - lhůta: 08/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na prohlídky po porážce prasat domácích (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - lhůta: 20/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice 2012/9/EU, pokud jde o den jejího provedení a lhůtu pro ukončení přechodného období (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - lhůta: 19/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - lhůta: 12/01/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kontaminující látky citrininu v doplňcích stravy na bázi rýže fermentované červenými kvasnicemi Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - lhůta: 21/02/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI.

Právní upozornění - Ochrana soukromí