Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg

2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005, for så vidt angår maksimalgrænseværdier for cyromazin, fenpropidin, formetanat, oxamyl og tebuconazol i eller på visse produkter (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - frist: 13/01/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - frist: 08/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - frist: 12/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - frist: 26/01/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (CMR-stoffer) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - frist: 07/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 50), IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - frist: 05/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår chrom(VI)-forbindelser (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - frist: 07/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for dimethomorph, indoxacarb og pyraclostrobin i eller på visse produkter (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - frist: 25/12/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acetamiprid, butralin, chlorotoluron, daminozid, isoproturon, picoxystrobin, pyrimethanil og trinexapac i eller på visse produkter (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - frist: 20/01/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bifenazat, chlorpropham, esfenvalerat, fludioxonil og thiobencarb i eller på visse produkter (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - frist: 19/01/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den litauiske udgave af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - frist: 14/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 601/2012 for så vidt angår det globale opvarmningspotentiale for andre drivhusgasser end CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - frist: 31/01/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF for så vidt angår støjgener (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - frist: 08/02/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de specifikke krav vedrørende inspektion af tamsvin efter slagtning (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - frist: 20/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af direktiv 2012/9/EU for så vidt angår gennemførelsesdatoen og fristen for overgangsperiodens udløb (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - frist: 19/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af svovldioxid/sulfitter (E 220-228) i aromatiserede vinbaserede produkter (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - frist: 12/01/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for det forurenende stof citrinin i kosttilskud baseret på ris fermenteret med rød gær (Monascus purpureus) (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - frist: 21/02/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik