Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. november 20., Szerda - Strasbourg

2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ciromazin, fenpropidin, formetanát, oxamil és tebukonazol maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról (D018241/04 – 2013/2949(RPS) – határidő: 2014/01/13)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról (D026716/03 – 2013/2937(RPS) – határidő: 2014/02/08)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére vagy a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról (D026717/03 – 2013/2946(RPS) – határidő: 2014/02/12)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (D027578/02 – 2013/2927(RPS) – határidő: 2014/01/26)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) XVII. mellékletének (CMR anyagok) módosításáról (D027631/03 – 2013/2936(RPS) – határidő: 2014/02/07)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyedi helyiségfűtő berendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (D028689/03 – 2013/2931(RPS) – határidő: 2014/02/05)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) XVII. mellékletének a króm(VI)-vegyületek tekintetében történő módosításáról (D028862/02 – 2013/2938(RPS) – határidő: 2014/02/07)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin maradékanyag-határértékének tekintetében történő módosításáról (D029075/02 – 2013/2925(RPS) – határidő: 2013/12/25)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid, butralin, klórtoluron, daminozid, izoproturon, pikoxistrobin, pirimetanil és trinexapac maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D029076/03 – 2013/2961(RPS) – határidő: 2014/01/20)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található bifenazát, klórprofám, eszfenvalerát, fludioxonil és tiobenkarb megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D029077/02 – 2013/2958(RPS) – határidő: 2014/01/19)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról szóló 432/2012/EU rendelet litván nyelvi változatának helyesbítéséről (D029486/02 – 2013/2954(RPS) – határidő: 2014/02/14)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: IMCO (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság rendelete a 601/2012/EU rendeletnek a CO2-től eltérő üvegházhatású gázok globális felmelegedési potenciálja tekintetében történő módosításáról (D029604/01 – 2013/2930(RPS) – határidő: 2014/01/31)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 50. cikke)
vélemény: ITRE (az eljárási szabályzat 50. cikke)

– A Bizottság irányelve a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zajszennyezés tekintetében történő módosításáról (D029662/02 – 2013/2935(RPS) – határidő: 2014/02/08)
utalva, illetékes: TRAN

– A Bizottság rendelete a 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a házisertés levágást követő húsvizsgálatára vonatkozó különleges követelmények tekintetében történő módosításáról (D029861/03 – 2013/2962(RPS) – határidő: 2014/02/20)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság irányelve a 2012/9/EU irányelvnek az átültetési határideje és az átmeneti időszak vége tekintetében történő módosításáról (D029899/02 – 2013/2957(RPS) – határidő: 2014/02/19)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a kén-dioxid-szulfitok (E 220-228) ízesített boralapú termékekben való használata tekintetében történő módosításáról (D029999/02 – 2013/2947(RPS) – határidő: 2014/01/12)
utalva, illetékes: ENVI

– A Bizottság rendelete az 1881/2006/EK rendeletnek a Monascus purpureus vörös élesztővel fermentált rizsen alapuló étrend-kiegészítőkben előforduló citrinin felső határértékei tekintetében történő módosításáról (D030008/02 – 2013/2964(RPS) – határidő: 2014/02/21)
utalva, illetékes: ENVI.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat