Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras

2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios ciromazino, fenpropidino, formetanato, oksamilo ir tebukonazolo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - terminas: 13/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - terminas: 08/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - terminas: 12/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - terminas: 26/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (CMR medžiagos) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - terminas: 07/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vietinių patalpų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - terminas: 05/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl chromo VI junginių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - terminas: 07/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dimetomorfo, indoksakarbo ir piraklostrobino likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - terminas: 25/12/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido, butralino, chlorotolurono, daminozido, izoproturono, pikoksistrobino, pirimetanilo ir trineksapako likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - terminas: 20/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios bifenazato, chlorprofamo, esfenvalerato, fludioksonilo ir tiobenkarbo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - terminas: 19/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo redakcija lietuvių kalba (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - terminas: 14/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialo nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 601/2012 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - terminas: 31/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)
nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis)

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB III priedo nuostatos dėl akustinės taršos (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - terminas: 08/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo nuostatos dėl specialių naminių kiaulių patikrinimo po skerdimo reikalavimų (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - terminas: 20/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2012/9/ES nuostatos dėl jos perkėlimo į nacionalinę teisę termino ir pereinamojo laikotarpio pabaigos datos (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - terminas: 19/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl sieros dioksido–sulfitų (E 220–228) naudojimo aromatizuotuose vyno produktuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - terminas: 12/01/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios teršalo citrinino koncentracijos maisto papilduose, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra raudonosiomis mielėmis Monascus purpureus fermentuoti ryžiai (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - terminas: 21/02/2014)
perduota atsakingam komitetui: ENVI.

Teisinė informacija - Privatumo politika