Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 20. novembris - Strasbūra

2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamiem ciromazīna, fenpropidīna, formetanāta, oksamila un tebukonazola atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - termiņš: 13.01.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - termiņš: 08.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - termiņš: 12.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - termiņš: 26.01.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (attiecībā uz CMR vielām) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - termiņš: 07.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 50. pants), IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - termiņš: 05.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz hroma VI savienojumiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - termiņš: 07.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem dimetomorfa, indoksakarba un piraklostrobīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - termiņš: 25.12.2013)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz acetamiprīda, butralīna, hlortolurona, daminozīda, izoproturona, pikoksistrobīna, pirimetanila un trineksapaka maksimāli pieļaujamiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - termiņš: 20.01.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza II, III un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 saistībā ar maksimāli pieļaujamiem bifenazāta, hlorprofāma, esfenvalerāta, fludioksonila un tiobenkarba atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - termiņš: 19.01.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, redakciju lietuviešu valodā (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - termiņš: 14.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: IMCO (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 601/2012 attiecībā uz globālās sasilšanas potenciālu siltumnīcefekta gāzēm, kas nav CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - termiņš: 31.01.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: ITRE (Reglamenta 50. pants)

- Komisijas direktīva, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK III pielikumu attiecībā uz trokšņa piesārņojumu (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - termiņš: 08.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikumu attiecībā uz mājas cūku pēckaušanas veterināro ekspertīzi (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - termiņš: 20.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas direktīva, ar ko groza Direktīvu 2012/9/ES attiecībā uz tās transponēšanas datumu un pārejas perioda beigu termiņu (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - termiņš: 19.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz sēra dioksīda – sulfītu (E 220–228) lietošanu aromatizētos vīnu saturošos produktos (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - termiņš: 12.01.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz piesārņotāja citrinīna maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas piedevās, kuru pamatā ir ar sarkano raugu Monascus purpureus fermentēti rīsi (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - termiņš: 21.02.2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika