Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg

2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciromazin, fenpropidin, formetanat, oksamil in tebukonazol v ali na nekaterih proizvodih (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - rok: 13/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - rok: 08/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - rok: 12/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 689/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (D027578/02 - 2013/2927(RPS) - rok: 26/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (snovi CMR) (D027631/03 - 2013/2936(RPS) - rok: 07/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 50 Poslovnika), IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - rok: 05/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede kromovih (VI) spojin (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - rok: 07/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dimetomorf, indoksakarb in piraklostrobin v ali na nekaterih proizvodih (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - rok: 25/12/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid, butralin, klorotoluron, daminozid, izoproturon, pikoksistrobin, pirimetanil in trineksapak v ali na nekaterih proizvodih (D029076/03 - 2013/2961(RPS) - rok: 20/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bifenazat, klorprofam, esfenvalerat, fludioksonil in tiobenkarb v ali na nekaterih proizvodih (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - rok: 19/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi litovske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - rok: 14/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 601/2012 glede potencialov globalnega segrevanja za emisije toplogrednih plinov brez CO2 (D029604/01 - 2013/2930(RPS) - rok: 31/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: ITRE (člen 50 Poslovnika)

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obremenitvijo s hrupom (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - rok: 08/02/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 v zvezi s posebnimi zahtevami za post mortem pregled domačih prašičev (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - rok: 20/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2012/9/EU glede roka za njen prenos in datuma zaključka prehodnega obdobja (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - rok: 19/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo žveplovega dioksida in sulfitov (E 220–228) v aromatiziranih proizvodih na osnovi vina (D029999/02 - 2013/2947(RPS) - rok: 12/01/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti onesnaževala citrinin v prehranskih dopolnilih na osnovi riža, fermentiranega z rdečimi kvasovkami Monascus purpureus (D030008/02 - 2013/2964(RPS) - rok: 21/02/2014)
posredovano pristojni: ENVI.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov