Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk

3. Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013, pokud jde o požadavky týkající se funkční bezpečnosti vozidel pro schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek (Text svýznamem pro EHP) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 24. října 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků nai nternetové stránce (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Lhůta pro námitku: tři měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 30. října 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, pokud jde o rejstřík hospodářských subjektů, výši podpory pro uvádění produktů na trh mimo oblast produkce, grafický symbol, osvobození některého skotu od dovozního cla a financování některých opatření týkajících se zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. listopadu 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o doplnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Lhůta pro námitku: dva měsíce od data přijetí, tj. 7. listopadu 2013.

Předáno věcně příslušný výbor: AGRI.

Právní upozornění - Ochrana soukromí