Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg

3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 om krav vedrørende køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på typegodkendelse af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EØS-relevant tekst) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 24. oktober 2013

kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om betingelserne for, hvornår en ydeevnedeklaration for byggevarer kan gøres tilgængelig på et websted (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Frist for indsigelse: tre måneder fra modtagelsesdatoen den 30. oktober 2013

kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 30. oktober 2013
kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 for så vidt angår registret over erhvervsdrivende, støttebeløbet til afsætning af produkter uden for regionen, det grafiske symbol, fritagelse for importold for visse kvægkategorier og finansiering af bestemte foranstaltninger med henblik på særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder C(2013)07257 - 2013/2940(DEA)
Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 7. november 2013
kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav C(2013)07259 - 2013/2939(DEA)
Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 7 november 2013
kor. udv.: AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik