Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg

3. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 168/2013 täydentämisestä kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. lokakuuta 2013

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus edellytyksistä, jotka koskevat rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksen asettamista saataville verkkosivulla (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2013

lähetetty asiasta vastaavaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden I, II ja IV muuttamisesta (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 30. lokakuuta 2013.

lähetetty asiasta vastaavaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 228/2013 täydentämisestä toimijarekisterin, tuotteiden kaupan pitämistä niiden tuotantoalueen ulkopuolella koskevan tuen määrän, graafisen tunnuksen, tiettyjen nautaeläinten tuontitullista vapauttamisen ja unionin syrjäisimpien alueiden maatalousalan erityistoimenpiteitä koskevien tiettyjen toimenpiteiden rahoituksen osalta (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. marraskuuta 2013.

lähetetty asiasta vastaavaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 229/2013 täydentämisestä (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. marraskuuta 2013.

lähetetty asiasta vastaavaan: AGRI.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö