Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras

3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.168/2013 papildomas nuostatomis dėl dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimui taikomų transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų (Tekstas svarbus EEE) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 24 d.

Atsakingas komitetas: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos paskelbimo svetainėje sąlygų (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: trys mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 30 d.

Atsakingas komitetas: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I, II ir IV priedai (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. spalio 30 d.

Atsakingas komitetas: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013 papildomas nuostatomis dėl ūkinės veiklos vykdytojų registro, prekybai produktais už regiono ribų skiriamos pagalbos sumos, grafinio simbolio, atleidimo nuo importo muito tam tikrų galvijų atveju ir tam tikrų priemonių, susijusių su specialiomis žemės ūkio priemonėmis, finansavimo atokiausiuose Sąjungos regionuose C(2013)07257 - 2013/2940(DEA)

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. lapkričio 7 d.

Atsakingas komitetas: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))

Prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos – 2013 m. lapkričio 7 d.

Atsakingas komitetas: AGRI.

Teisinė informacija - Privatumo politika