Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg

3. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 wodniesieniu do wymogów w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów do celów homologacji pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (Tekst mający znaczenie dla EOG) (C(2013)06950 - 2013/2926(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 24 października 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (C(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: trzy miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 30 października 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I, II i IV do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 30 października 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 228/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do rejestru podmiotów gospodarczych, kwoty pomocy z tytułu wprowadzania produktów do obrotu poza regionem, znaku graficznego, zwolnienia z przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych sztuk bydła i finansowania niektórych środków odnoszących się do szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 7 listopada 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 229/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (C(2013)07259 – 2013/2939(DEA))
Termin zgłoszenia sprzeciwu: dwa miesiące licząc od daty otrzymania, tj. 7 listopada 2013 r.
Odesłane do komisji przedm. właśc.: AGRI.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności