Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0117(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A7-0326/2013

Rasprave :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.23
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0494

Zapisnik
Srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg

4. Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike ***I - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I - Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I - Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike ***I - Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (Jedinstvena uredba o ZOT-u) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. [RR] u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. [IP], (EU) br. [HZ] i (EU) br. [jZOT] u pogledu njihove primjene u godini 2014. [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Dacian Cioloş (povjerenik Komisije).

Govorili su: Peter Jahr (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Esther de Lange (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Tamás Deutsch (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Karin Kadenbach (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI), Giommaria Uggias (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Elisabeth Schroedter (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Younous Omarjee (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Mairead McGuinness, u ime kluba PPE, Paolo De Castro, u ime kluba S&D, George Lyon, u ime kluba ALDE, Martin Häusling, u ime kluba Verts/ALE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio George Lyon, James Nicholson, u ime kluba ECR, Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, John Stuart Agnew, u ime kluba EFD, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà i Marine Le Pen.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß i Alain Cadec.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons i Zofija Mazej Kukovič.

Govorili su: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin i Albert Deß.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika od 20.11.2013., točka 8.20 zapisnika od 20.11.2013., točka 8.21 zapisnika od 20.11.2013., točka 8.22 zapisnika od 20.11.2013. i točka 8.23 zapisnika od 20.11.2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti