Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0117(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0326/2013

Razprave :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.23
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0494

Zapisnik
Sreda, 20. november 2013 - Strasbourg

4. Financiranje, upravljanje in spremljanje SKP ***I - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ***I - Skupna ureditev trgov kmetijskih proizvodov ***I - Neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru SKP ***I - Prehodne določbe glede podpore za razvoj podeželja ***I (razprava)
CRE

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike [COM(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0361/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike [COM(2011)0625 - C7-0336/2011- 2011/0280(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št. […] [RP] glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014, Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. […] [NP], (EU) št. […] [HZU] in (EU) št. […] [enotna SUT] v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Albert Deß so predstavili svoja poročila.

Govorila sta Vytautas Leškevičius (predsedujoči Svetu) in Dacian Cioloş (član Komisije).

Govorili so Peter Jahr (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Esther de Lange (pripravljavka mnenja odbora CONT), Tamás Deutsch (pripravljavec mnenja odbora CONT), Karin Kadenbach (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Giommaria Uggias (pripravljavec mnenja odbora REGI), Elisabeth Schroedter (pripravljavka mnenja odbora REGI), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI), Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, George Lyon v imenu skupine ALDE, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil George Lyon, James Nicholson v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà in Marine Le Pen.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Ivari Padar, Mariya Gabriel, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa Klaß in Alain Cadec.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons in Zofija Mazej Kukovič.

Govorili so Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin in Albert Deß.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.19 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.20 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.21 zapisnika z dne 20.11.2013, točka 8.22 zapisnika z dne 20.11.2013 in točka 8.23 zapisnika z dne 20.11.2013

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov