Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg

5. Kommissionens arbejdsprogram for 2014 (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Kommissionens arbejdsprogram for 2014 (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: József Szájer for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Andrew Duff for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen, og Mario Borghezio, løsgænger.

Talere: Maroš Šefčovič og Yannick Jadot, sidstnævnte for at kommentere førstnævntes indlæg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Taler: Dubravka Šuica, for at gøre opmærksom på, at der var kroatiske veteraner tilstede i mødesalen.

(Mødet afbrudt kl. 11.50, mens man ventede på det højtidelige møde, og genoptaget kl. 12.10)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik