Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg

5. Program prac Komisji na 2014 r. (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Program prac Komisji na 2014 r. (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Andrew Duff w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD i Mario Borghezio niezrzeszony.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Yannick Jadot w sprawie wystąpienia poprzedniego mówcy.

Debata została zamknięta.

Głos zabrała Dubravka Šuica, aby zasygnalizować obecność chorwackich weteranów na sali posiedzeń plenarnych.

(Posiedzenie zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie – zostało wznowione o godz. 12.10)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności