Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2159(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0370/2013

Ingivna texter :

A7-0370/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0476

Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

8.5. Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0476)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy