Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0392(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0321/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0321/2013

Συζήτηση :

PV 19/11/2013 - 17
CRE 19/11/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0477

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8.6. Ευρωπαϊκά Συστήματα Δορυφορικής Πλοήγησης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και εκμετάλλευση των Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Πλοήγησης [COM(2011)0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0477)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου