Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0321(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0331/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0331/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0481

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 - Στρασβούργο

8.10. Νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του Συμβουλίου σχετικά με κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής (ΚΕΕΥ) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Amalia Sartori (A7-0331/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0481)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου