Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0274/2013

Indgivne tekster :

A7-0274/2013

Forhandlinger :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Afstemninger :

PV 20/11/2013 - 8.11
CRE 20/11/2013 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0482

Protokol
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg

8.11. Fælles bestemmelser for europæiske fonde og ophævelse af forordning ***I (afstemning)
CRE

Betænkning om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordførere: Lambert van Nistelrooij og Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0482)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0482)

Indlæg

Pervenche Berès (formand for EMPL), der anmodede om, at ændringsforslaget vedtaget i EMPL blev sat til afstemning, og João Ferreira, Elisa Ferreira og Ashley Fox. (Formanden havde ikke efterkommet anmodningen).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik