Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0276(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0274/2013

Esitatud tekstid :

A7-0274/2013

Arutelud :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Hääletused :

PV 20/11/2013 - 8.11
CRE 20/11/2013 - 8.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0482

Protokoll
Kolmapäev, 20. november 2013 - Strasbourg

8.11. Euroopa fonde käsitlevad ühissätted ***I (hääletus)
CRE

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Kaasraportöörid: Lambert van Nistelrooij ja Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0482)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0482)

Sõnavõtud

Pervenche Berès (EMPL komisjoni esimees) enne hääletust, et nõuda EMPL komisjonis vastu võetud muudatusettepaneku hääletusele panemist, ning João Ferreira, Elisa Ferreira ja Ashley Fox selle taotluse kohta (juhataja ei rahuldanud taotlust).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika