Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0276(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0274/2013

Ingivna texter :

A7-0274/2013

Debatter :

PV 19/11/2013 - 12
CRE 19/11/2013 - 12

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.11
CRE 20/11/2013 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0482

Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

8.11. Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Medföredragande: Lambert van Nistelrooij och Constanze Angela Krehl (A7-0274/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0482)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0482)

Inlägg

Före omröstningen begärde Pervenche Berès (ordförande för EMPL-utskottet) att de ändringsförslag som antagits i EMPL-utskottet skulle tas upp till omröstning, och João Ferreira, Elisa Ferreira och Ashley Fox yttrade sig om denna begäran (Talmannen avslog begäran).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy