Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0299(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0340/2013

Ingivna texter :

A7-0340/2013

Debatter :

PV 19/11/2013 - 14
CRE 19/11/2013 - 14

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0488

Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

8.17. Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder [COM(2012)0614 - C7-0382/2012- 2012/0299(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Medföredragande: Evelyn Regner och Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0340/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0488)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0488)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy