Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0117(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0326/2013

Ingediende teksten :

A7-0326/2013

Debatten :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Stemmingen :

PV 20/11/2013 - 8.23
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0494

Notulen
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg

8.23. Overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. [...] [RB], (EU) nr. [...] [HV] en (EU) nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0494)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0494)

Juridische mededeling - Privacybeleid