Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0117(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0326/2013

Texte depuse :

A7-0326/2013

Dezbateri :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Voturi :

PV 20/11/2013 - 8.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0494

Proces-verbal
Miercuri, 20 noiembrie 2013 - Strasbourg

8.23. Dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. […] [DR] în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] și (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNEREA COMISIEI şi AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0494)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0494)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate