Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0117(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0326/2013

Ingivna texter :

A7-0326/2013

Debatter :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Omröstningar :

PV 20/11/2013 - 8.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0494

Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

8.23. Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och om ändring av förordning (EU) No [RD] vad gäller resurser och resursfördelning avseende år 2014 och om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och förordningarna (EU) nr [DP], (EU) No [HZ] och (EU) No [sCMO] vad gäller deras tillämpning under år 2014 [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Albert Deß (A7-0326/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0494)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0494)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy