Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid