Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0384(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0403/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Hlasování :

PV 21/11/2013 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0502

Zápis
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk

12. Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I – Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 ***I – Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 * – Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I – Evropský inovační a technologický institut ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias a Philippe Lamberts uvedli zprávy.

Vystoupili: Vytautas Leškevičius (úřadující předseda Rady), Máire Geoghegan-Quinn (členka Komise) a Androulla Vassiliou (členka Komise).

Vystoupili: Bill Newton Dunn (navrhovatel výboru DEVE), Nils Torvalds (navrhovatel výboru BUDG), Nathalie Griesbeck (navrhovatelka výboru TRAN), Oldřich Vlasák (navrhovatel výboru REGI), Ioannis A. Tsoukalas (navrhovatel výboru PECH), Emma McClarkin (navrhovatelka výboru CULT), Piotr Borys (navrhovatel výboru JURI) a Alajos Mészáros (navrhovatel výboru JURI).

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Antigoni Papadopoulou (navrhovatelka výboru FEMM), Ioannis A. Tsoukalas za skupinu PPE, Norbert Glante za skupinu S&D, Kent Johansson za skupinu ALDE, Claude Turmes za skupinu Verts/ALE, Vicky Ford za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Roger Helmer za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij a Adam Gierek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy a Zbigniew Ziobro.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho a Marisa Matias.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 21.11.2013, bod 8.1 zápisu ze dne 21.11.2013, bod 8.5 zápisu ze dne 21.11.2013, bod 8.2 zápisu ze dne 21.11.2013 a bod 8.3 zápisu ze dne 21.11.2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí