Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0384(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

A7-0403/2012

Rasprave :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Glasovanja :

PV 21/11/2013 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0502

Zapisnik
Srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg

12. Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) ***I - Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” ***I - Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. * - Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) ***I - Europski institut za inovacije i tehnologiju ***I (rasprava)
CRE

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora 2020. − okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima za sudjelovanje u Obzoru 2020. – okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) i širenje njegovih rezultata [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća kojom se uspostavlja Poseban program za provedbu Obzora 2020. - okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014. - 2020.) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Programu strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT): EIT-ov doprinos inovativnijoj Europi [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias i Philippe Lamberts predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća), Máire Geoghegan-Quinn (povjerenica Komisije) i Androulla Vassiliou (povjerenica Komisije).

Govorili su: Bill Newton Dunn (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Nathalie Griesbeck (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Oldřich Vlasák (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Ioannis A. Tsoukalas (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Emma McClarkin (izvvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Piotr Borys (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI) i Alajos Mészáros (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI).

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Govorili su: Antigoni Papadopoulou (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Ioannis A. Tsoukalas, u ime kluba PPE, Norbert Glante, u ime kluba S&D, Kent Johansson, u ime kluba ALDE, Claude Turmes, u ime kluba Verts/ALE, Vicky Ford, u ime kluba ECR, Marisa Matias, u ime kluba GUE/NGL, Roger Helmer, u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, nezavisni zastupnik, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij i Adam Gierek.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy i Zbigniew Ziobro.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka i Miroslav Mikolášik.

Govorili su: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho i Marisa Matias.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 21.11.2013., točka 8.1 zapisnika od 21.11.2013., točka 8.5 zapisnika od 21.11.2013., točka 8.2 zapisnika od 21.11.2013. i točka 8.3 zapisnika od 21.11.2013.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti