Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0384(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0403/2012

Dezbateri :

PV 20/11/2013 - 12
CRE 20/11/2013 - 12

Voturi :

PV 21/11/2013 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0502

Proces-verbal
Miercuri, 20 noiembrie 2013 - Strasbourg

12. Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) ***I - Normele de participare şi diseminare pentru programul Orizont 2020 ***I - Programul specific de punere în aplicare a Programului Orizont 2020 * - Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie ***I - Institutul European de Inovare și Tehnologie ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) [COM(2011)0810 - C7-0465/2011- 2011/0399(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Raport intitulat "Instituirea programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020)" [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT): contribuţia EIT la o Europă mai inovatoare [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Marisa Matias (A7-0422/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias şi Philippe Lamberts îşi prezintă rapoartele.

Au intervenit: Vytautas Leškevičius (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Máire Geoghegan-Quinn (membră a Comisiei) şi Androulla Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Bill Newton Dunn (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Nils Torvalds (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Nathalie Griesbeck (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Oldřich Vlasák (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Ioannis A. Tsoukalas (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Emma McClarkin (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Piotr Borys (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) şi Alajos Mészáros (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI).

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: Antigoni Papadopoulou (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Ioannis A. Tsoukalas, în numele Grupului PPE, Norbert Glante, în numele Grupului S&D, Kent Johansson, în numele Grupului ALDE, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Roger Helmer, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Claude Turmes, Francisco Sosa Wagner, neafiliat, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Luis Yáñez-Barnuevo García, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig, Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław Piotrowski, Lambert van Nistelrooij şi Adam Gierek.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter Skinner, António Fernando Correia de Campos, Monika Panayotova, Jean-Pierre Audy şi Zbigniew Ziobro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Anna Záborská, Jan Kozłowski, Marusya Lyubcheva, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William Brons, Danuta Jazłowiecka şi Miroslav Mikolášik.

Au intervenit: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho şi Marisa Matias.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 21.11.2013, punctul 8.1 al PV din 21.11.2013, punctul 8.5 al PV din 21.11.2013, punctul 8.2 al PV din 21.11.2013 şi punctul 8.3 al PV din 21.11.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate