Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0394(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0420/2012

Debaty :

PV 20/11/2013 - 13
CRE 20/11/2013 - 13

Głosowanie :

PV 21/11/2013 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0503

Protokół
Środa, 20 listopada 2013 r. - Strasburg

13. Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) ***I - Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000110/2013) które skierował Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. - pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann przedstawił sprawozdanie.

Paul Rübig rozwinął pytanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Paul Rübig (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Emma McClarkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Marina Yannakoudakis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Bendt Bendtsen w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam w imieniu grupy EFD, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando Correia de Campos i Maria Da Graça Carvalho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Panayotova, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki i Jan Kozłowski.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Jürgen Creutzmann.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Paul Rübig, w imieniu komisji ITRE, w sprawie planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. – pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.4 protokołu z dnia 21.11.2013 i pkt 8.13 protokołu z dnia 21.11.2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności