Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0270(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0241/2012

Predkladané texty :

A7-0241/2012

Rozpravy :

PV 20/11/2013 - 16
CRE 20/11/2013 - 16

Hlasovanie :

PV 21/11/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0506

Zápisnica
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg

16. Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie [COM(2011)0609 - C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck uviedol správu.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Liberadzki (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Inês Cristina Zuber (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Tomasz Piotr Poręba (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Philippe Boulland v mene skupiny PPE, Frédéric Daerden v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello a Richard Howitt.

Vystúpili: László Andor a Jutta Steinruck.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 21.11.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia