Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2841(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000122/2013 (B7-0524/2013)

Keskustelut :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 20. marraskuuta 2013 - Strasbourg

17. EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000122/2013) Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto talous- ja rahaliitto EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamisesta (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès esitteli kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sari Essayah, Sylvana Rapti ja Emer Costello.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Edite Estrela.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta komission tiedonannosta ”Talous- ja rahaliitolle vahvempi sosiaalinen ulottuvuus” (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.11.2013, kohta 8.16.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö