Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2841(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000122/2013 (B7-0524/2013)

Debatten :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 20 november 2013 - Straatsburg

17. Versterking van de sociale dimensie van de EMU (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000122/2013) van Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Mededeling van de Commissie over "Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU)" (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès licht de vraag toe.

László Andor (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Őry, namens de PPE-Fractie, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Sari Essayah, Sylvana Rapti en Emer Costello.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Edite Estrela.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, over de mededeling van de Commissie "Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie" (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 21.11.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid