Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2841(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000122/2013 (B7-0524/2013)

Debatter :

PV 20/11/2013 - 17
CRE 20/11/2013 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg

17. Att stärka EMU:s sociala dimension (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000122/2013) från Pervenche Berès, för utskottet EMPL, till kommissionen: Kommissionens meddelande ”Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension” (2013/2841(RSP)) (B7-0524/2013)

Pervenche Berès utvecklade frågan.

László Andor (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Csaba Őry för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Sari Essayah, Sylvana Rapti och Emer Costello.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Edite Estrela.

Talare: László Andor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Pervenche Berès, för utskottet EMPL, om kommissionens meddelande Att stärka den ekonomiska och monetära unionens sociala dimension (2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 21.11.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy