Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 20. listopadu 2013 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Financování, řízení a sledování SZP ***I – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I – Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I – Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I – Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (rozprava)
 5.Pracovní program Komise na rok 2014 (rozprava)
 6.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 7.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 8.Hlasování
  
8.1.Rozpočtový proces na rok 2014: společné znění (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Mobilizace prostředků z nástroje pružnosti – financování programů strukturálních fondů pro Kypr (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU pro Rumunsko (sucho a lesní požáry v roce 2012) a pro Německo, Rakousko a Českou republiku (záplavy v květnu a červnu roku 2013) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU – sucho a lesní požáry v Rumunsku a povodně v Německu, Rakousku a České republice (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro doplnění financování souhrnného rozpočtu EU na rok 2013 pro financování Evropského sociálního fondu za účelem zvýšení příspěvků Francii, Itálii a Španělsku (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Evropské systémy družicové navigace ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Dohoda EU-Rusko o prekursorech drog *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Právní rámec pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Společná ustanovení ohledně evropských fondů ***I (hlasování)
  
8.12.Evropský sociální fond ***I (hlasování)
  
8.13.Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Investice pro růst a zaměstnanost“ ***I (hlasování)
  
8.14.Evropský fond pro regionální rozvoj a cíl „Evropská územní spolupráce“ ***I (hlasování)
  
8.15.Fond soudržnosti ***I (hlasování)
  
8.16.Evropské seskupení pro územní spolupráci ***I (hlasování)
  
8.17.Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách ***I (hlasování)
  
8.18.Sdělení klíčových informací týkající se investičních produktů ***I (hlasování)
  
8.19.Financování, řízení a sledování SZP ***I (hlasování)
  
8.20.Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ***I (hlasování)
  
8.21.Společná organizace trhů se zemědělskými produkty ***I (hlasování)
  
8.22.Přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP ***I (hlasování)
  
8.23.Přechodná ustanovení pro podporu rozvoje venkova ***I (hlasování)
  
8.24.Ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy ***I (hlasování)
  
8.25.Finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státy ***I (hlasování)
  
8.26.Dohoda mezi ES a Kiribati o partnerství v odvětví rybolovu *** (hlasování)
  
8.27.Umístění sídel orgánů Evropské unie (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) ***I – Pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 ***I – Zvláštní program k provedení Horizontu 2020 * – Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu ***I – Evropský inovační a technologický institut ***I (rozprava)
 13.Konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014–2020) ***I – Akční plán podnikání 2020 - opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě (rozprava)
 14.Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Evropská technologická a průmyslová základna obrany (rozprava)
 15.Evropská statistika ***I (rozprava)
 16.Program pro sociální změny a inovace ***I (rozprava)
 17.Posilování sociálního rozměru HMU (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (224 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4991 kb) 
 
Zápis (239 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (545 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2548 kb) 
 
Zápis (263 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (821 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4323 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí