Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 20. november 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) ***I - Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) ***I - Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ***I - Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I (forhandling)
 5.Kommissionens arbejdsprogram for 2014 (forhandling)
 6.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Budgetproceduren 2014: Fælles udkast til Den Europæiske Unions almindelige budget (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet - Finansiering af de cypriotiske strukturfondprogrammer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Ændringsbudget nr. 9/2013: Anvendelse af EU's Solidaritetsfond til fordel for Rumænien (Tørke og skovbrande i 2012) og for Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik (Oversvømmelser i maj og juni 2013) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.4.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond - tørke og skovbrande i Rumænien, oversvømmelser i Tyskland, Østrig og Den Tjekkiske Republik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.5.Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til at supplere finansieringen af Den Europæiske Socialfond i henhold til EU's almindelige budget for 2013 med henblik på at forhøje bevillingerne til Frankrig, Italien og Spanien (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.6.Europæiske satellitbaserede navigationssystemer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.7.Makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.8.Aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om narkotikaprækursorer *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.9.Tredjelande og organisationer, hvormed Europol skal indgå aftaler * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.10.Fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.11.Fælles bestemmelser for europæiske fonde og ophævelse af forordning ***I (afstemning)
  
8.12.Den Europæiske Socialfond ***I (afstemning)
  
8.13.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse ***I (afstemning)
  
8.14.Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde ***I (afstemning)
  
8.15.Samhørighedsfonden ***I (afstemning)
  
8.16.oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde ***I (afstemning)
  
8.17.Ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber ***I (afstemning)
  
8.18.Dokumenter med central information til investeringsprodukter ***I (afstemning)
  
8.19.Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I (afstemning)
  
8.20.Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) ***I (afstemning)
  
8.21.Fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) ***I (afstemning)
  
8.22.Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik ***I (afstemning)
  
8.23.Overgangsforanstaltninger vedrørende forordningerne om direkte betalinger, landdistriktsudvikling samt finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik ***I (afstemning)
  
8.24.Bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater ***I (afstemning)
  
8.25.Finansiel tildeling til visse medlemsstater fra Den Europæiske Socialfond ***I (afstemning)
  
8.26.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EF-Kiribati *** (afstemning)
  
8.27.Fastlæggelse af hjemstedet for Den Europæiske Unions institutioner (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) ***I - Reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 ***I - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 * - Strategisk innovationsdagsorden for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I - Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ***I (forhandling)
 13.Program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014-2020) ***I - 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur: En saltvandsindsprøjtning til iværksætterånden i Europa (forhandling)
 14.Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (forhandling)
 15.Europæiske statistikker ***I (forhandling)
 16.EU-program for social udvikling og innovation ***I (forhandling)
 17.ØMU'ens sociale dimension (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (221 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4991 kb) 
 
Protokol (160 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (378 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2544 kb) 
 
Protokol (273 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (707 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4320 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik