Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedbene mjere (članak 88. Poslovnika)
 3.Delegirani akti (članak 87.a Poslovnika)
 4.Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike ***I - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I - Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I - Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike ***I - Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I (rasprava)
 5.Program rada Komisije za 2014. (rasprava)
 6.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 7.Ispravak (članak 216. Poslovnika)
 8.Glasovanje
  
8.1.Proračunski postupak 2014.: zajednički tekst (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti ‒ financiranje programa strukturnih fondova na Cipru (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Izmjena proračuna br. 9/2013: mobilizacija Fonda solidarnosti EU-a za Rumunjsku (suša i šumski požari tijekom 2012.) i za Njemačku, Austriju i Češku Republiku (poplave u svibnju i lipnju 2013.) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Korištenje Fonda solidarnosti EU-a: suša i šumski požari u Rumunjskoj i poplave u Njemačkoj, Austriji i Češkoj Republici (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za dopunu financijskih sredstava iz općeg proračun EU-a za 2013. za financiranje Europskog socijalnog fonda radi povećanja sredstava dodijeljenih Francuskoj, Italiji i Španjolskoj (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Europski sustavi za satelitsku navigaciju ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.8.Sporazum između Europske unije i Ruske Federacije o prekursorima za droge *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.9.Treće zemlje i organizacije s kojima Europol sklapa sporazume * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.10.Pravni okvir za Europski konzorcij istraživačke infrastrukture (ERIC) * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
8.11.Zajedničke odredbe o Europskim fondovima ***I (glasovanje)
  
8.12.Europski socijalni fond ***I (glasovanje)
  
8.13.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Ulaganje u rast i radna mjesta" ***I (glasovanje)
  
8.14.Europski fond za regionalni razvoj i cilj „Europska teritorijalna suradnja” ***I (glasovanje)
  
8.15.Kohezijski fond ***I (glasovanje)
  
8.16.Europska grupacija za teritorijalnu suradnju ***I (glasovanje)
  
8.17.Ravnoteža spolova među savjetodavnim članovima uprava trgovačkih društava uvrštenih na burzama ***I (glasovanje)
  
8.18.Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode ***I (glasovanje)
  
8.19.Financiranje, upravljanje i praćenje zajedničke poljoprivredne politike ***I (glasovanje)
  
8.20.Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ***I (glasovanje)
  
8.21.Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda ***I (glasovanje)
  
8.22.Izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike ***I (glasovanje)
  
8.23.Prijelazne odredbe o potpori ruralnom razvoju ***I (glasovanje)
  
8.24.Odredbe u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti i s pravilima za opoziv sredstava za određene države članice ***I (glasovanje)
  
8.25.Financijska sredstva za određene države članice iz Europskog socijalnog fonda ***I (glasovanje)
  
8.26.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kiribatija *** (glasovanje)
  
8.27.Sjedište institucija Europske unije (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) ***I - Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” ***I - Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. * - Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) ***I - Europski institut za inovacije i tehnologiju ***I (rasprava)
 13.Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) ***I - Akcijski plan „Poduzetništvo 2020.” - ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (rasprava)
 14.Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike - Tehnološka i industrijska baza europskog obrambenog sektora (rasprava)
 15.Europska statistika ***I (rasprava)
 16.Program za socijalne promjene i inovacije ***I (rasprava)
 17.Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zaključenje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (224 kb) Popis nazočnih (63 kb)    Rezultati poimeničnog glasovanja (4991 kb) 
 
Zapisnik (202 kb) Popis nazočnih (37 kb) Rezultati glasovanja (388 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (2000 kb) 
 
Zapisnik (265 kb) Popis nazočnih (64 kb) Rezultati glasovanja (802 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (4409 kb) 
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti