Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 20. novembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants)
 4.Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība ***I - Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ***I - Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija ***I - Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām ***I - Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai ***I (debates)
 5.Komisijas 2014. gada darba programma (debates)
 6.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.2014. gada budžeta procedūra — kopīgais dokuments (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.Elastības instrumenta izmantošana Kipras struktūrfondu programmu finansēšanai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Budžeta grozījums Nr. 9/2013 — ES Solidaritātes fonda izmantošana Rumānijas atbalstam (sausums un mežu ugunsgrēki 2012. gadā) un Vācijas, Austrijas un Čehijas atbalstam (plūdi 2013. gada maijā un jūnijā) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.ES solidaritātes fonda izmantošana — sausums un mežu ugunsgrēki Rumānijā un plūdi Vācijā, Austrijā un Čehijā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Elastības instrumenta izmantošana, lai papildinātu ES 2013. finanšu gada vispārējā budžetā paredzēto finansējumu Eiropas Sociālajam fondam nolūkā palielināt līdzekļu piešķīrumu Francijai, Itālijai un Spānijai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Eiropas satelītu navigācijas sistēmas ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7.Makrofinansiālā palīdzība Jordānijai ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8.ES un Krievijas nolīgums par narkotisko vielu prekursoriem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.9.Trešās valstis un organizācijas, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.10.Tiesiskais regulējums, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.11.Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem ***I (balsošana)
  
8.12.Eiropas Sociālais fonds ***I (balsošana)
  
8.13.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un mērķis „Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” ***I (balsošana)
  
8.14.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis ***I (balsošana)
  
8.15.Kohēzijas fonds ***I (balsošana)
  
8.16.Eiropas teritoriālās sadarbības grupas ***I (balsošana)
  
8.17.Dzimumu līdzsvars biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū ***I (balsošana)
  
8.18.Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti ***I (balsošana)
  
8.19.Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība ***I (balsošana)
  
8.20.Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai ***I (balsošana)
  
8.21.Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija ***I (balsošana)
  
8.22.Tiešie maksājumi lauksaimniekiem saskaņā ar KLP atbalsta shēmām ***I (balsošana)
  
8.23.Pārejas noteikumi par atbalstu lauku attīstībai ***I (balsošana)
  
8.24.Normas, kuras saistītas ar finanšu pārvaldību konkrētām dalībvalstīm, kas saistībā ar finansiālo stabilitāti saskaras ar nopietnām grūtībām vai kam draud šādas grūtības, un ar atcelšanas noteikumiem konkrētām dalībvalstīm ***I (balsošana)
  
8.25.Eiropas Sociālā fonda finanšu piešķīrums konkrētām dalībvalstīm ***I (balsošana)
  
8.26.EK un Kiribati partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē *** (balsošana)
  
8.27.Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietas noteikšana (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” ***I - Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” ***I - Īpašā programma, ar kuru īsteno pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” * - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma ***I - Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***I (debates)
 13.Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (2014.–2020. gads) ***I - Rīcības plāns uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam: uzņēmējdarbības gara atdzīvināšana Eiropā (debates)
 14.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana - Eiropas aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (debates)
 15.Eiropas statistika ***I (debates)
 16.Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma ***I (debates)
 17.EMS sociālā dimensija (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (227 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)    Balsojumi pēc saraksta (4991 kb) 
 
Protokols (205 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (377 kb) Balsojumi pēc saraksta (2029 kb) 
 
Protokols (270 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (840 kb) Balsojumi pēc saraksta (4477 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika