Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 20. novembra 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP ***I - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ***I - Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami ***I - Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP ***I - Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka ***I (rozprava)
 5.Pracovný program Komisie na rok 2014 (rozprava)
 6.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 7.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Rozpočtový postup na rok 2014: spoločný text (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Mobilizácia nástroja flexibility - financovanie programov štrukturálnych fondov na Cypre (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2013: mobilizácia Fondu solidarity EÚ v prospech Rumunska (sucho a lesné požiare v roku 2012) a Nemecka, Rakúska a Českej republiky (povodne v máji a júni 2013) (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ - sucho a lesné požiare v Rumunsku a záplavy v Nemecku, Rakúsku a Českej republike (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom doplniť finančné prostriedky vo všeobecnom rozpočte EÚ na rok 2013 na účel financovania Európskeho sociálneho fondu v záujme zvýšenia rozpočtových príspevkov pre Francúzsko, Taliansko a Španielsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Európske systémy satelitnej navigácie ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Dohoda medzi EÚ a Ruskom o drogových prekurzoroch *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzatvára dohody * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Právny rámec Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Spoločné ustanovenia o európskych fondoch ***I (hlasovanie)
  
8.12.Európsky sociálny fond ***I (hlasovanie)
  
8.13.Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Investície pre rast a zamestnanosť ***I (hlasovanie)
  
8.14.Európsky fond regionálneho rozvoja a cieľ Európska územná spolupráca ***I (hlasovanie)
  
8.15.Kohézny fond ***I (hlasovanie)
  
8.16.Európske zoskupenie územnej spolupráce ***I (hlasovanie)
  
8.17.Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze ***I (hlasovanie)
  
8.18.Dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty ***I (hlasovanie)
  
8.19.Financovanie, riadenie a monitorovanie SPP ***I (hlasovanie)
  
8.20.Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ***I (hlasovanie)
  
8.21.Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami ***I (hlasovanie)
  
8.22.Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP ***I (hlasovanie)
  
8.23.Prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka ***I (hlasovanie)
  
8.24.Ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené, a pravidiel zrušenia viazanosti prostriedkov v prípade určitých členských štátov ***I (hlasovanie)
  
8.25.Rozpočtové prostriedky pridelené určitým členských štátom z Európskeho sociálneho fondu ***I (hlasovanie)
  
8.26.Dohoda o partnerstve v oblasti rybolovu medzi ES a Kiribati *** (hlasovanie)
  
8.27.Umiestnenie sídiel inštitúcií Európskej únie (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) ***I - Pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 ***I - Špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 * - Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu ***I - Európsky inovačný a technologický inštitút ***I (rozprava)
 13.Konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) ***I - Akčný plán pre podnikanie 2020 – opätovné stimulovanie podnikateľského ducha v Európe (rozprava)
 14.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Európska obranná technologická a priemyselná základňa (rozprava)
 15.Európske štatistiky ***I (rozprava)
 16.Program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie ***I (rozprava)
 17.Posilnenie sociálneho rozmeru HMÚ (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (4991 kb) 
 
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (531 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2363 kb) 
 
Zápisnica (272 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (804 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4394 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia