Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 20 november 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I - Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I - Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I - Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (debatt)
 5.Kommissionens arbetsprogram för 2014 (debatt)
 6.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 7.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 8.Omröstning
  
8.1.Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt förslag (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.6.Europeiska satellitnavigeringssystem ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.7.Makroekonomiskt stöd till Jordanien ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.8.Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.9.Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.10.Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.11.Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder ***I (omröstning)
  
8.12.Europeiska socialfonden ***I (omröstning)
  
8.13.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning" ***I (omröstning)
  
8.14.Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete" ***I (omröstning)
  
8.15.Sammanhållningsfonden ***I (omröstning)
  
8.16.Europeisk gruppering för territoriellt samarbete ***I (omröstning)
  
8.17.Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag ***I (omröstning)
  
8.18.Faktablad för investeringsprodukter ***I (omröstning)
  
8.19.Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (omröstning)
  
8.20.Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ***I (omröstning)
  
8.21.Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter ***I (omröstning)
  
8.22.Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (omröstning)
  
8.23.Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling ***I (omröstning)
  
8.24.Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater ***I (omröstning)
  
8.25.Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden ***I (omröstning)
  
8.26.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati *** (omröstning)
  
8.27.Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) ***I - Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 ***I - Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 * - Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik ***I - Europeiska institutet för innovation och teknik ***I (debatt)
 13.Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020) ***I - Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU (debatt)
 14.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas (debatt)
 15.Europeisk statistik ***I (debatt)
 16.Program för social förändring och social innovation ***I (debatt)
 17.Att stärka EMU:s sociala dimension (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (224 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (4991 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (594 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2418 kb) 
 
Protokoll (269 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (742 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4328 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy